Regeringens skrivelse 2013/14:61 En politik för en levande demokrati
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2013/14:61 En politik för en levande demokrati
Utgivningsår:2013
Omfång:128 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314061
Serie:Propositioner nr. 2013/14:61
Ämnesord:Statsvetenskap och politik

Pris: 74 SEK exkl. moms
Skrivelsen innehåller regeringens bedömningar av vilken inriktning demokratipolitiken bör ha och vilka utmaningar som politiken bör fokusera på. Planerade åtgärder för att förverkliga inriktningen redovisas. Bedömningarna grundas på en redogörelse av demokratiutvecklingen i Sverige utifrån en genomgång av forskning, rapporter och utvärderingar. Skrivelsen innehåller också en redogörelse för de åtgärder som regeringen tidigare vidtagit och det arbete som pågår inom demokratipolitiken.
 
  © 2017 Jure AB