Regeringens skrivelse 2013/14:29 Ny inriktning för EU:s strategi för Östersjöregionen
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2013/14:29 Ny inriktning för EU:s strategi för Östersjöregionen
Utgivningsår:2013
Omfång:54 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314029
Serie:Propositioner nr. 2013/14:29
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms
I denna skrivelse redogör regeringen för den nya inriktning som EU:s strategi för Östersjöregionen har fått genom den översyn som avslutades i februari 2013. Regeringen redovisar vilka åtgärder som behöver vidtas för att de mål som EU har antagit för EU:s strategi för Östersjöregionen ska nås. Regeringen redogör också för några av de resultat som strategin har gett sedan den antogs under Sveriges ordförandeskap i EU:s råd 2009.

I skrivelsen redovisas också hur regeringen har organiserat sitt arbete för att leda, underlätta och stödja genomförandet av strategin i Sverige.
 
  © 2017 Jure AB