Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2011
   
 
Titel:Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2011
Utgivningsår:2012
Omfång:176 sid.
Förlag:Official Publications, OP
ISBN:9789279222740
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 165 SEK exkl. moms
Vill du veta vad EU gjorde 2011? Hur hanterade EU den ekonomiska och finansiella krisen? Vad gjorde man för att få fart på tillväxten och rädda jobben? Vad gjorde EU för dig och andra invånare? Vilken roll spelade EU i världspolitiken?
Svaren hittar du i 2011 års allmänna rapport. Den ges ut varje år av EU-kommissionen och sammanfattar EU:s viktigaste insatser under året.
 
  © 2017 Jure AB