Likvidation
– Praktisk handbok för aktiebolag
   
 
Författare:Heinestam Bengt
Titel:Likvidation – Praktisk handbok för aktiebolag
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2014
Omfång:236 sid.
Förlag:Björn Lundén Information
ISBN:9789170278389
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Skatterätt

SLUT på förlag
Detta är en praktisk handbok om likvidation av aktiebolag. Bestämmelserna för likvidation förklaras utförligt. Boken visar med praktiska exempel hur en avveckling av ett bolag genom en frivillig likvidation genomförs.

Vilka handlingar ska upprättas? Hur registreras likvidationen? Vad gör en likvidator? Redovisningsåtgärder? Boken besvarar samtliga frågor som rör likvidation.

Ur innehållet
•Utbetalningsförbud
•Låneförbud
•Tvångslikvidation
•Frivillig likvidation
•Registrering av likvidation
•Nedsättning av aktiekapitalet
•Kontrollbalansräkning
•Aktieägartillskott
•Redovisning
•Årsredovisning och revision
•Skatteregler
•Deklaration
•Utskiftning och slutredovisning
•Konkurs som avslutas med överskott
•Likvidation eller avregistrering av aktiebolag
•Praktiska råd
 
  © 2017 Jure AB