Värdering av onoterade bolag (NY TITEL)
   
 
Författare:Hult Magnus
Titel:Värdering av onoterade bolag (NY TITEL)
Anmärkning:Utgivningsdatum okänt.
Utgivningsår:2017
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139016427
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Ekonomi

Preliminärt pris: 419 SEK exkl. moms
Federation des Experts Compatibles Européens (F.E.E.) är en samarbetsorganisation för yrkesverksamma revisorer. F.E.E omfattar de professionella revisorsföreningarna från 27 europeiska länder och har givit ut en guide om värdering av små- och medelstora företag som har blivit en form av EU-standard vid värdering av onoterade bolag. Denna bok följer F.E.E.´s anvisningar för hur värdering av onoterade företag ska genomföras. Det synsätt som värderaren ska använda vid värderingen är detsamma som en investerares synsätt. Värderingens syfte är därför att beräkna nuvärdet av de framtida utdelningarna och/eller nuvärdet av cash-flow.

För att nå syftet ska värderaren hantera såväl information om företagets historiska utveckling som dess framtida utveckling. Därför är en jämförelse med några av de viktigaste konkurrenterna samt med branschen, viktig. Under senare år har antalet professionella tjänsteföretag ökat. Det kan röra sig om konsultbyråer, vårdcentraler, etc. Vid värdering av dessa hävdar parterna ofta att det finns ett betydande värde för de immateriella tillgångarna, men hur ska detta värde beräknas?

Boken beskriver ”steg-för-steg” hur en värdering som följer F.E.E.-guiden ska genomföras. Därefter beskrivs hur arbetet med att prognostisera företaget ska göras. Boken är pedagogiskt uppbyggd och vänder sig i första hand till undervisning i ämnet, på universitetsnivå eller vid andra kurssammanhang.
 
  © 2017 Jure AB