12 kap. Jordabalken "Hyreslagen"
– En kommentar
   
 
Författare:Edling Thomas
Titel:12 kap. Jordabalken "Hyreslagen" – En kommentar
Utgivningsår:2014
Omfång:484 sid.
Förlag:Karnov Group
ISBN:9789176105344
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Lexino - Djupa lagkommentarer
Ämnesord:Hyra och annan nyttjanderätt

SLUT på förlag
Detta är en paragrafvis kommentar till Jordabalkens 12 kapitel, även kallad Hyreslagen.

Kommentaren presenterar på ett enkelt sätt de tolkningsproblem som hyreslagen erbjuder. Avsikten är att praktikern vid en hastig genomläsning ska få en god överblick av rättsläget och samtidigt inbjudas till fördjupning vid mer ingående läsning. Stor vikt har fästs vid att skapa en helhet och känsla för hur förarbeten, rättsfall och lagändringar hänger ihop
 
  © 2017 Jure AB