Prop. 2013/14:149 Skatteavtal mellan Sverige och Georgien
   
 
Titel:Prop. 2013/14:149 Skatteavtal mellan Sverige och Georgien
Utgivningsår:2014
Omfång:55 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314149
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:149
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 40 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt mellan Sverige och Georgien och antar en lag om detta avtal. Lagen föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer. Sverige har för närvarande inte något skatteavtal med Georgien.
 
  © 2017 Jure AB