European Competition Law:
– The Essential Facilities Doctrine - Commitments under the Merger Regulation
   
 
Författare:El-Tohami Moneim , Berglund Anneli
Titel:European Competition Law: – The Essential Facilities Doctrine - Commitments under the Merger Regulation
Utgivningsår:2001
Omfång:132 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9172230150
Typ av verk:Examensarbete
Serie:Skrifter utgivna av Institutet för Europeisk rätt vid Stockholms universitet nr. 50
Ämnesord:Marknadsrätt , EU-rätt

Pris: 238 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB