Skadeståndslagen
– En kommentar
   
 
Författare:Bengtsson Bertil , Strömbäck Erland
Titel:Skadeståndslagen – En kommentar
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2014
Omfång:460 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139112884
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Skadeståndsrätt

Pris: 1412 SEK exkl. moms
Den nya upplagan utgör en bearbetning och aktualisering av föregående upplaga. Kommentaren har kompletterats med redogörelser för ny domstols- och försäkringspraxis, liksom ny lagstiftning och ny litteratur.
Fördelningen av avsnitten mellan författarna är densamma som i den första upplagan.

Material som blivit tillgängligt efter 1 februari 2014 har bara undantagsvis kunnat beaktas.
 
  © 2017 Jure AB