Prop. 2013/14:207 Ändring i lagen om kvotplikt för biodrivmedel
   
 
Titel:Prop. 2013/14:207 Ändring i lagen om kvotplikt för biodrivmedel
Utgivningsår:2014
Omfång:22 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314207
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:207
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 30 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås en ändring i lagen (2013:984) om kvotplikt för biodrivmedel som innebär att dieselbränsle som förbrukats i tåg eller annat spårbundet färdmedel eller i sådana fartyg som inte använts för sport- och fritidsändamål inte ska omfattas av kvotplikten.

Avsikten är att den nya bestämmelsen ska träda i kraft samma dag som lagen om kvotplikt för biodrivmedel träder i kraft.
 
  © 2017 Jure AB