Sjörätt
– från Noll till VII
   
 
Författare:Ihre Rolf
Titel:Sjörätt – från Noll till VII
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2014
Omfång:155 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172235601
Serie:Sjöfartens handböcker
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Sjöfart

Pris: 238 SEK exkl. moms
Detta är den tredje reviderade upplagan av "Sjörätt - från Noll till VII". Boken ger en grundläggande redogörelse för de rättsregler som styr sjöfarten. Särskilt sjöfart med mindre yrkesfartyg i inre fart och närfart samt fritidssjöfart beaktas.

Boken är lämplig som kursbok, för självstudier och som introduktion för den som annars är intresserad av ämnet. Boken riktar sig både till de som inte har några kunskaper alls inom ämnet sjörätt och till de som vill bättra på sina befintliga kunskaper. Uttrycket ”från Noll till VII” syftar på att boken utgår från att läsaren inte har några förkunskaper om sjörätt och sträcker sig upp till vad som författaren bedömer skall krävas i ämnet för Fartygsbefälsexamen klass VII och Maskinbefälsexamen klass VII.

Rolf Ihre är sjörättsjurist och sjökapten. Han har bl.a. varit verksam som advokat och som bolagsjurist inom Salénkoncernen. Han är också författare till "Handbok i sjörätt", som är en läro- och handbok i sjörätt för sjöfolk och landanställda med sjöfartsanknutna uppgifter.
 
  © 2017 Jure AB