Kredit- och inkassohandboken
   
 
Författare:Cardell Anders , Cardell Jonas
Titel:Kredit- och inkassohandboken
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2014
Omfång:270 sid.
Förlag:ShortCut
ISBN:9789197417839
Ämnesord:Krediträtt , Insolvensrätt , Ekonomi

SLUT på förlag
Nu finns fjärde upplagan av Kredit- & Inkassohandboken.

Boken ges ut av Shortcut Education HB håller utbildningar inom inkasso, indrivning, kreditgivning, juridik m.m. efter kunds önskemål. Utbildning hålls idag åt Svensk Inkasso och föredrag har hållits i samarbete med Svenska Kreditföreningen.

Kredit- & Inkassohandboken vänder sig till företag samt personal som arbetar med försäljning, kundreskontra, kreditgivning och inkassoverksamhet.
Boken är skriven på ett språk som både lekmän och mer juridiskt kunniga läsare skall kunna förstå och tillgodogöra sig.

Boken skall kunna läsas från pärm till pärm för de som är mindre insatta i problematiken med kredithantering och inkasso samt användas som uppslagsbok för de mer avancerade användarna. Det är vår förhoppning att boken skall bidra till att småföretag drar på sig färre kreditförluster samt att läsaren breddar sin kompetens inom området.

Kredit- & Inkassohandboken är ca 270 sidor tjock och består av 25 kapitel.

Boken innehåller teoretiska delar, praktiska detaljer, sökordlistor, svensk-engelsk fackordlista, adresser till myndigheter samt lagtextsamling. Det finns över 300 hänvisningar till lagar, NJA, propositioner, Hovrättsdomar m.m. I boken finns även en lathund för stämning.

Innehåll:
1 Kredithantering
2 Bolagsformer
3 Olika finansieringsformer
4 Inkasso
5 Personuppgiftslagen
6 Avtalsrätt
7 Inkassokostnader
8 Summarisk process hos tingsrätten
9 Summarisk process hos kronofogdemyndigheten
10 Verkställighet
11 Bouppteckning
12 Förenklat tvistemål
13 Kvarstad
14 Konkurs
15 Likvidation av aktiebolag
16 Skuldsanering
17 Företagsrekonstruktion
18 Borgen
19 Skuldebrev
20 Preskription
21 Betalningsanmärkning
22 Telefonhantering
23 Försäkringar
24 Utland
25 Lagtextsamling

- Förteckning över polismyndighetens delgivningsenheter
- Alfabetiskt register över tingsrätterna, hovrätterna & HD
- Svensk-Engelsk ordlista
- Sökordlista
- Förkortningar
- Brevmallar
 
  © 2017 Jure AB