Aktiebolagslagen
– En översikt
   
 
Författare:Svernlöv Carl
Titel:Aktiebolagslagen – En översikt
Utgivningsår:2014
Omfång:238 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139113324
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

SLUT på förlag
Aktiebolagsrätten är central inom närings- och förmögenhetsrätten och aktiebolagets betydelse för den ekonomiska utvecklingen och välståndet i samhället kan knappast överdrivas. Den juridiska konstruktion som innebär att en eller flera personer kan satsa kapital i bolagsform utan att riskera mer än vad de satsat i bolaget har skapat förutsättningar både för dagens storföretag och för det stora antal mindre aktiebolag som i dag finns registrerade. För den som inte dagligen arbetar med aktiebolagslagen kan den med sina drygt 850 paragrafer uppfattas som svåröverskådlig.

Syftet med denna bok är att tillhandahålla en kortfattad och pedagogisk översikt över aktiebolagslagen och dess innehåll.

Aktiebolagslagen – en översikt vänder sig främst till praktiskt verksamma advokater, bolagsjurister, revisorer och andra som önskar en lättillgänglig men samtidigt innehållsrik handbok i aktiebolagsrätt.

Boken kan även med fördel användas som huvud- eller bredvidläsningslitteratur i juridisk och handelsrättslig utbildning.
 
  © 2017 Jure AB