Statliga myndigheter
– En handbok
   
 
Författare:Ryding-Berg Stefan
Titel:Statliga myndigheter – En handbok
Utgivningsår:2014
Omfång:165 sid.
Förlag:Karnov Group
ISBN:9789176105368
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 499 SEK exkl. moms
I denna bok ges en samlad beskrivning av de viktigaste rättsliga regleringarna som berör myndigheternas verksamhet. Det finns också avsnitt om personalbestämmelser, disciplinansvar och krishantering m.m.

Boken är tänkt att tjäna som både uppslagsbok och handbok med möjlighet till fördjupning i form av vidare hänvisningar till propositioner, författningar och JO-beslut m.m. Boken vänder sig inte bara till chefer och medarbetare på myndigheter utan även till den som vill veta hur myndigheter fungerar, t.ex. journalister, studenter och andra intresserade.

Stefan Ryding-Berg har varit Försvarsmaktens chefsjurist i tjugo år och var under sex år samtidigt myndighetens förvaltningschef. Hans befattningar har inneburit nära kontakter med Riksdagens utskott, Regeringskansliet och många andra myndigheter. Stefan är sedan år 2000 ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademin och är i dag särskild utredare förordnad av försvarsministern.

 
  © 2017 Jure AB