Aftaleloven
– med kommentarer
   
 
Författare:Andersen Lennart Lynge
Titel:Aftaleloven – med kommentarer
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2014
Omfång:389 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757427530
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 1485 SEK exkl. moms
På aftalelovens område er der kommet en række domme og afgørelser siden femte udgave. Denne sjette udgave af kommentaren til aftaleloven er både en ájourføring og en revision, hvori ny teori og praksis er reflekteret. Aftaleloven er opdateret med materiale tilgængeligt frem til den 1. april 2014. Senere materiale er undtagelsesvis medtaget.

Indholdsoversigt:

Forord til 6. udgave
Lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område
Kommentar
Kapitel 1. Om afslutning af aftaler
Kapitel 2. Om fuldmagt
Kapitel 3. Om ugyldige viljeserklæringer
Kapitel 4. Særlige bestemmelser om forbrugeraftaler
Kapitel 5. Almindelige bestemmelser
Bilag 1
Forkortelsesliste
Litteraturliste
Domsregister
Stikordsregister
 
  © 2017 Jure AB