Upphovsrätt och internationell privaträtt
   
 
Författare:Strömholm Stig
Titel:Upphovsrätt och internationell privaträtt
Utgivningsår:2001
Omfång:388 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139008266
Produkttyp:Inbunden
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 174
Ämnesord:Immaterialrätt , Internationell privat- och processrätt

Pris: 1007 SEK exkl. moms
Under de senaste årtiondena har en snabb utveckling mot en global marknad för upphovsrättsligt skyddat material ägt rum. Upptaganden av dataprogram och databanker bland de skyddade verken har accentuerat denna utveckling. Genom tillkomsten av Internet och www (World Wide Web) har frågor kommit att ställas inför vilka de traditionella nationella och internationella lösningarna framstår som otillräckliga. För den rättsliga analys som krävs i denna situation, där lokaliseringen av upphovsrättsintrång redan i dag vållar stora svårigheter, har den internationella privaträttens principer kommit att få allt större betydelse. Denna framställning är den första svenska monografi som spänner över de båda områdena.
 
  © 2017 Jure AB