Affärsjuridiska uppsatser 2014
   
 
Titel:Affärsjuridiska uppsatser 2014
Utgivningsår:2014
Omfång:384 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176789070
Typ av verk:Examensarbete
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Allmänna verk och samlingsverk , Skadeståndsrätt

Pris: 330 SEK exkl. moms
Advokatfirman Vinge premierar årligen goda examensarbeten vid de juridiska fakulteterna vid Uppsala, Lunds och Stockholms universitet samt juridiska institutionen vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Vingestipendiet 2014 har tilldelats:

•Johanna Holmström; Konkurrenters rättsskydd vid olagligt statsstöd – ett svenskt dilemma
•Anna Mindedal; Upplysningsplikt vid företagsöverlåtelser – En studie om säljarens upplysningsplikt och förtiganden som grund för ansvar vid försäljning av samtliga aktier i ett aktiebolag
•Christine Stridsberg; Avtalade formkrav i entreprenadförhållanden – Entreprenörens rätt till ersättning för ÄTA-arbeten
•Thérèse Zinn; Hantering av ändrade förhållanden i varaktiga kommersiella avtal – särskilt om omförhandlingsinstitutet
 
  © 2017 Jure AB