Prop. 2014/15:21 SGI-skydd för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program
   
 
Titel:Prop. 2014/15:21 SGI-skydd för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program
Utgivningsår:2014
Omfång:21 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415021
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:21
Ämnesord:Försäkringsrätt , Arbetsrätt

Pris: 30 SEK exkl. moms
Regeringen vill genom förslagen få rätt att bestämma att den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program ska kunna vara fortsatt skyddad även om han eller hon stängs av från aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program genom Arbetsförmedlingen har i regel rätt till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

Den 1 mars 2015 börjar ett nytt åtgärdssystem gälla inom aktivitetsstöd och utvecklingsersättning som innebär att en programdeltagare kan varnas eller stängas av från sådan ersättning. Åtgärdssystemet motsvarar i huvudsak vad som redan gäller inom arbetslöshetsförsäkringen. Att stängas av från aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning kan få till följd att programdeltagaren förlorar ett eventuellt SGI-skydd. Regeringen anser att ett förlorat SGI-skydd i vissa situationer kan bli en alltför långtgående och oproportionerlig konsekvens.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 april 2015 men tillämpas för tid från och med den 1 mars 2015.
 
  © 2017 Jure AB