Fissioner
– praktisk handbok för aktiebolag
   
 
Författare:Heinestam Bengt
Titel:Fissioner – praktisk handbok för aktiebolag
Utgivningsår:2014
Omfång:214 sid.
Förlag:Björn Lundén Information
ISBN:9789170278815
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Skatterätt

Pris: 496 SEK exkl. moms
FISSIONER är en vägledande bok för revisorer, redovisningskonsulter och företagsledare i aktiebolag som behöver veta hur fissioner (delning av aktiebolag) genomförs korrekt.

FISSIONER riktar sig främst till revisorer, redovisningskonsulter och företagsledare i aktiebolag som har funderingar kring fissioner, dvs delning av aktiebolag.

Boken förklarar utförligt med praktiska exempel hur fissioner genomförs. Såväl de bolagsjuridiska reglerna som redovisningsregler och skatteregler beskrivs och förklaras ingående. Du får även exempel på hur du utformar de nödvändiga dokumenten vid en fullständig eller partiell delning.
 
  © 2017 Jure AB