Sekretess mellan myndigheter
   
 
Författare:Höök Johan
Titel:Sekretess mellan myndigheter
Utgivningsår:2015
Omfång:133 sid.
Förlag:Karnov Group
ISBN:9789176105078
Ämnesord:Offentlig rätt

SLUT på förlag
Sekretess gäller inte bara i förhållande till enskilda utan även mellan myndigheter. Huvudregeln är således att sekretessbelagda uppgifter inte får överföras mellan olika myndigheter. Men från huvudregeln finns ett stort antal undantag.

I den här boken utreder författaren när en myndighet eller verksamhetsgren anses självständig i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) mening och går i detalj igenom de olika undantagen från huvudregeln att sekretess föreligger. Dels behandlas de generella möjligheterna till undantag, exempelvis möjligheten att tillämpa den s.k. generalklausulen och möjligheten att utlämna information vid brottsmisstanke. Dels behandlas de specifika undantagen som finns på olika områden, som till exempel mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Innehållet bygger på en omfattande genomgång av praxis från domstolar och justitieombudsmannen.

Boken vänder sig till anställda på myndigheter, domstolar, kommunar och andra som har ett behov av att förstå regelverket kring sekretess mellan myndigheter.
 
  © 2017 Jure AB