RH 2014
– samt register 2010-2014
   
 
Titel:RH 2014 – samt register 2010-2014
Anmärkning:
Utgivningsår:2015
Omfång:548 sid.
Förlag:Domstolsverket
ISBN:9789138326589
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Rättsfallssamling
Serie:Rättsfall från hovrätterna
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 695 SEK exkl. moms
Referat av rättsfall i hovrätterna under 2014 som domstolarna själva bedömt vara av mer allmänt intresse. Innehåller dessutom ett systematiskt register med författningsregister och ett alfabetiskt sökregister.
 
  © 2017 Jure AB