Praktisk husbyggnadsteknik
   
 
Författare:Sandin Kenneth
Titel:Praktisk husbyggnadsteknik
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2007
Omfång:100 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144048796
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 324 SEK exkl. moms
Boken beskriver mycket översiktligt hur ett hus kommer till och vilka komponenter som ingår i byggnaden. Några djupare byggnadsfysikaliska resonemang ingår inte. Framställningen visar hur det ser ut i praktiken. Motiveringar till varför man bygger på ett visst sätt behandlas i en annan litteratur.

I det första avsnittet beskrivs summariskt hur byggnadstekniken kommer in i byggprocessen. Därefter ges ett villabygge som exempel i form av "ett bildspel" över byggnadens uppförande. I senare avsnitt detaljbehandlas olika byggnadsdelar.
 
  © 2017 Jure AB