Sjöväder
– praktisk meteorologi för båtfolk
   
 
Författare:Ljungkvist Anders
Titel:Sjöväder – praktisk meteorologi för båtfolk
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2015
Omfång:112 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172236035
Ämnesord:Sjöfart

Pris: 196 SEK exkl. moms
"Sjöväder – praktisk meteorologi för båtfolk" är en modern väderbok, som ger handfast vägledning bl.a. i hur man använder Internet för sina beslut ombord. Läsaren kastas direkt in i problematiken kring att förstå och kunna tillämpa den väderinformation som står till buds när man ska fatta beslut om sitt seglande/båtåkande. Vad berättar sjöväderprognosen? Vad berättar den inte? Kan man med egna iakttagelser i båten tillföra något till de allmänna prognoserna? Vilka moln berättar om kommande väderomslag? Vilka väderprognoser kan man lita på? När är risken för felprognoser stor?

Boken behandlar naturligtvis inte bara de grundläggande meteorologiska begreppen, utan ger också en inblick i de finskaliga vind- och vädermönster som är så betydelsefulla för vädret i våra skärgårdar. Ett kapitel handlar t.ex. om lokala vindsystem i skärgårdsmiljö.

Målgruppen är i första hand de som läser till dagens båtkörkort, förarintyg eller kustskepparexamen, men boken kan med fördel också läsas av dem som har erfarenhet av båtliv och som känner att det här med väder, det är spännande. Här finns också många övningsuppgifter, där man kan testa sig själv och besättningen, som förmodligen kan starta givande diskussioner ombord.

Anders Ljungkvist är marin- och flygmeteorolog, långseglare, före detta tv-meteorolog och privatflygare med stor erfarenhet också av skärgårdsväder. Han har undervisat i vädrets mysterier i över 30 år. I boken "Sjöväder" ger han sin samlade bild av väsentligheterna när det gäller att använda väderinformationen till klokt beslutsfattande ombord på en båt. Ett förhållningssätt som har många beröringspunkter med hur man som pilot utnyttjar väderunderlaget inför flygning.
 
  © 2017 Jure AB