Företagets eget kapital
– För juristen och ekonomen
   
 
Författare:Arnesdotter Ingrid
Titel:Företagets eget kapital – För juristen och ekonomen
Utgivningsår:2015
Omfång:364 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144095530
Ämnesord:Ekonomi , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 308 SEK exkl. moms
Jurister och ekonomer som arbetar med finansiering, handel med finansiella instrument, företag i ekonomisk kris, företagsanalys eller skattefrågor förväntas kunna integrera juridiska och ekonomiska synsätt och kunskaper. En förståelse av företeelsen företagets eget kapital är en oumbärlig del av denna färdighet. I denna bok till­handahålls redskap för att uppnå sådan förståelse. Boken tar bland annat upp:

• juristers respektive ekonomers sätt att beskriva och förstå det som avbildas i en balansräkning
• hur den rättsliga regleringen av företagets eget kapital samspelar med redovisningsrätten
• de ekonomiska effekter som uppnås med hjälp av/blir följden av associationsrättsliga förfaranden, som berör det egna kapitalet
• de förändringar av maktbalansen inom företagsägarkretsen som uppnås med hjälp av/blir följden av dessa förfaranden
• den juridiska och ekonomiska innebörden av andelar i bolag och kooperativa ekonomiska föreningar
• vilka slags rättshandlingar den företar som förvärvar sådana andelar.

Företagets eget kapital vänder sig till studenter på jurist- och ekonom­utbildningar och lämpar sig för kurser i associationsrätt, obeståndsrätt, skatterätt, börsrätt, värdepappersrätt, finansiering och extern­redovisning.

Boken passar väl, även för praktiker med behov av att kombinera juridik och ekonomi.
 
  © 2017 Jure AB