Leva som andra genom ställföreträdare
– en rättslig och faktisk paradox
   
 
Författare:Fridström Montoya Therése
Titel:Leva som andra genom ställföreträdare – en rättslig och faktisk paradox
Utgivningsår:2015
Omfång:530 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176789353
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Familjerätt

Pris: 630 SEK exkl. moms
SMAKPROV ur boken

Rätten antas vara tillgänglig för alla, men alla har inte samma möjligheter att rättshandla eller att föra sin egen talan. Aktörer i rätten förväntas ha vissa egenskaper och förmågor. Om dessa saknas hos en individ kan välfärdsrättigheter som ska möjliggöra för personer med funktionsnedsättningar att leva som andra bli otillgängliga. Den rättsliga lösningen på detta problem är legalt ställföreträdarskap.

Alla människor är rättssubjekt. Frågan för avhandlingen är vilken betydelse det kan ha för ställningen som subjekt i rätten att rättssubjektet har en utvecklingsstörning. Frågan utreds både rättsdogmatiskt och normkritiskt. Rätten diskuteras som en subjektsskapande makt som upprätthåller och reproducerar en varande-norm av betydelse för alla som vill agera med rättslig verkan. För att tas på allvar i rätten måste rättssubjektet, själv eller genom en ställföreträdare, leva upp till det ideala sättet att vara som människa i rätten.
 
  © 2017 Jure AB