Prop. 2014/15:40 Beskattning av flygbränsle och fartygsbränsle
   
 
Titel:Prop. 2014/15:40 Beskattning av flygbränsle och fartygsbränsle
Utgivningsår:2015
Omfång:27 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415040
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:40
Ämnesord:Skatterätt , Sjö- och transporträtt

Pris: 30 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås en begränsning av skattebefrielsen för bränsle som förbrukas i luftfartyg, skepp och båtar. Genom förslaget klargörs att skattebefrielse endast kan ges när luftfartygen, skeppen eller båtarna används för transport av passagerare eller varor mot ersättning eller tillhandahållande av andra tjänster mot ersättning, av offentliga myndigheter eller för offentliga myndigheters räkning eller för yrkesmässigt fiske. Dessutom föreslås att skattebefrielse ska ges för bränsle som förbrukas av frivilliga försvarsorganisationer och för bränsle som ideella organisationer förbrukar vid sjöräddning, brandövervakning och liknande verksamhet eller övning och utbildning för sådan verksamhet. Skattebefrielsen åstadkoms på samma sätt som tidigare.

Förslaget är en anpassning till EU-rätten och föranleder en ändring i lagen om skatt på energi. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.
 
  © 2017 Jure AB