Lägenhetsbyten och andrahandsuthyrning
– Hyresnämndens praxis
   
 
Författare:Andersson Charlotte , Andersson Emil
Titel:Lägenhetsbyten och andrahandsuthyrning – Hyresnämndens praxis
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2015
Omfång:200 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139114062
Ämnesord:Hyra och annan nyttjanderätt

Pris: 454 SEK exkl. moms
När får en hyresgäst hyra ut sin lokal eller bostad i andra hand?
Vad är praxis när det gäller svarta pengar vid lägenhetsbyten?
Var går gränsen mellan inneboende och hyresgäst?
När kan en bostadsrättsförening vägra samtycke till en andrahandsuthyrning?

Dessa och många frågor därtill förklaras i denna handbok, där ny praxis har ändrats bl.a. avseende byten mellan hyresrätt och villa/bostadsrätt. Besluten avser lägenhetsbyten (hyresrätt) och andrahandsuthyrning (hyresrätt och bostadsrätt). Dessa ärenden kan inte överklagas. Boken baserar sig på en omfattande analys av hyresnämndernas avgöranden och på att en mer enhetlig bedömning har skapats Även hyresnämndernas verksamhet, bevisbördefrågor och och uppsägning av hyresavtal behandlas.
 
  © 2017 Jure AB