Diskrimineringslagen
– En kommentar
   
 
Författare:Fransson Susanne , Stüber Eberhard
Titel:Diskrimineringslagen – En kommentar
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2015
Omfång:700 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139114291
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Arbetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 1116 SEK exkl. moms
Sedan 2009 gäller en sammanhållen diskrimineringslag för arbetsliv, utbildning och andra samhällsområden. Diskrimineringslagen. En kommentar ger en utförlig beskrivning av rättsområdet med kommentarer till lagen och hänvisningar till förarbeten. Rättsfall från EU-domstolen och från samtliga berörda svenska domstolar och nämnder behandlas utförligt.

I denna andra upplaga kommenteras bland annat det nya diskrimineringsförbudet bristande tillgänglighet som trädde i kraft den 1 januari 2015. Händelser och rättsfall fram till den 8 mars 2015 har beaktats.
 
  © 2017 Jure AB