Handbok i franchisejuridik
   
 
Författare:Sagell Dan-Michael
Titel:Handbok i franchisejuridik
Utgivningsår:2016
Omfång:240 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139017998
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 612 SEK exkl. moms
Franchising växer mycket snabbt i Sverige och företagsformen finns idag representerad inom en rad områden såsom detaljhandel, hotell- och restaurang, transport, företagstjänster samt sälj- och mäklaryrken.

Handbok i franchisejuridik är en grundläggande och praktiskt inriktad vägledning till den juridiska miljö som dessa franchisegivare och franchisetagare verkar i. Boken behandlar bland annat hur ett franchisesamarbete är uppbyggt, vilka svårigheter som kan uppstå och hur dessa kan undvikas. Läsaren får en detaljerad genomgång av vad ett franchiseavtal bör innehålla samt konkreta råd om att bli franchisetagare, använda franchise som ett verktyg vid import och export m.m. Boken ger även en översikt av rättsfall i ämnet, relaterad lagstiftning samt föreningen Svensk Franchises etiska regler.

Handbok i franchisejuridik riktar sig till jurister, konsulter och studenter som i sitt arbete och i sina studier kommer i kontakt med franchise, men också till företag som idag är franchisegivare eller planerar att expandera sin verksamhet genom franchising samt franchisetagare och personer som funderar på att bli det.
 
  © 2017 Jure AB