Internetpublicering och sociala medier
– En juridisk vägledning
   
 
Författare:Edmar Malin
Titel:Internetpublicering och sociala medier – En juridisk vägledning
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2015
Omfång:175 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139018919
Ämnesord:IT-rätt , Immaterialrätt , Offentlig rätt

SLUT på förlag
Syftet med Internetpublicering och sociala medier är att på ett konkret och enkelt sätt förklara reglerna som rör internetpublicering, sociala medier och IT-relaterade produkter och tjänster samt ge en praktisk tillämpning av juridiken på internet. Boken är full av exemplifierande rättsfall och förklaringar och ger samtidigt en god förståelse för hur den traditionella juridiken har utvecklats i takt med digitaliseringen. Ett kapitel består dessutom av frågor och svar på om vad man ska tänka på när man publicerar material på nätet. I boken besvaras exempelvis följande frågor:

• Vem äger en webbproduktion?
• När är det förtal på Facebook?
• Kan länkning vara upphovsrättsligt relevant?
• Kan en blogg vara grundlagsskyddad?
• För vilka personuppgifter krävs samtycke och när behöver man inte be om lov för att lägga ut uppgifter?
• Hur får man marknadsföra en vara på internet?
• Vad ska man tänka på när man skriver avtal om webbprodukter?
• Vilket lands lag gäller för en webbplats?
• Vad är ett domännamn rent juridiskt?
• Hur bör de allmänna villkoren utformas om man säljer en vara eller tjänst över internet?
 
  © 2017 Jure AB