Prop. 2014/15:113 Begränsning av mangan i dieselbränslen
   
 
Titel:Prop. 2014/15:113 Begränsning av mangan i dieselbränslen
Utgivningsår:2015
Omfång:17 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415113
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:113
Ämnesord:Miljörätt , Sjö- och transporträtt

Pris: 30 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås att drivmedelslagen (2011:319) kompletteras med bestämmelser som begränsar innehållet av metylcyklopentadienylmangantrikarbonyl (MMT) i dieselbränslen till högst 2 milligram mangan per liter. Vidare föreslås att hänvisningarna till Svensk Standard uppdateras till att avse de senaste utgåvorna av SS-EN 14214 och SS 155116.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.
 
  © 2017 Jure AB