Den Nordiske aftalelov 100 år
– Festskrift i et samlet tobindsværk
   
 
Författare:Andersen Mads Bryde , Bärlund Johan , Flodgren Boel , Håstad Torgny
Titel:Den Nordiske aftalelov 100 år – Festskrift i et samlet tobindsværk
Anmärkning:2 delar. Del 2 heter "The nordic contracts act".
Utgivningsår:2015
Omfång:800 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757434088
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Utländsk rätt

SLUT på förlag
Festskrift i ett samlat tvåbandsverk om de nordiska avtalslagarna.

2015 fyller de gemensamma nordiska avtalslagarna 100 år. Den svenska avtalslagen trädde i kraft 1915, den danska 1917 och den norska 1918. Efter sin självständighet införde Finland sin lag 1929 och slutligen Island sin 1936.
Dessa fem lagar har skapat en grund för en gemensam nordisk avtalsrätt som har haft betydelse för nordisk rättskultur och nordiskt juridiskt samarbete.

Beskrivning:
Detta tvåbandsverk innehåller Band 1 Aftaleloven 100 år - Baggrund, status, udfordringer, fremtid samt band 2 The Nordic Contracts Act - Essays in Celebration of its One Hundredth Anniversary. Tillsammans ger dessa titlar en inblick I de samnordiska avtalslagarna med bidrag av några av Nordens ledande avtalsrättsjurister.

Band 1:

Aftaleloven 100 år

Dessa fem lagar har skapat en grund för en gemensam nordisk avtalsrätt. Som under förra århundradet har haft betydelse för nordisk rättskultur och nordiskt juridiskt samarbete. Det diskuteras dock löpande om tiden är ute för dessa gemensamma lagar, nu när samhället ser helt annorlunda ut.

Boken behandlar dessa frågor i tre delar. Del I behandlar de historiska och ideologiska grunderna för avtalslagarna. Del II behandlar en rad avtalsrättsliga spörsmål. I Del III reses frågan om de samnordiska avtalslagarna bör reformeras.

Bidragen är författade av några av Nordens främsta avtalsrättsjurister på deras respektive språk.

Verkets andra band innehåller ytterligare material helt författat på engelska och är betitlat »The Nordic Contracts Act - Essays in Celebration of its One Hundredth Anniversary«.


Innehållsöversikt

Forord

DEL I: BAGGRUND OG IDEOLOGI
Kapitel 1. De nordiske aftalelove – mellem »megaloman chauvinisme« og nordisk pragmatisme – av Ditlev Tamm

Kapitel 2. Bedre stykkevis og delt, enn fullt og helt? Avtalelovene og den nordiske rettspragmatisme – av Sverre Blandhol

Kapitel 3. Retskilder og argumentation i nordisk aftaleret – av Mads Bryde Andersen

Kapitel 4. Den nordiska avtalsrättens byggstenar – av Juha Karhu

Kapitel 5. Nordisk avtalsrätt och de internationella modellagarna – av Johnny Herre

Kapitel 6. Samspillet mellom privatrett og offentlig rett på avtalerettens område – av Hilde Hauge

Kapitel 7. Avtaletolkning – av Alf Petter Høgberg


DEL II: UDVALGTE PROBLEMSTILLINGER
Kapitel 8. Avtalslagens modell för avtals ingående, dissens, fullmakt, misstag med mera - av Torgny Håstad

Kapitel 9. Terskelen for avtaleinngåelse – av Kai Krüger

Kapitel 10. Aftaleloven og den digitale aftaleindgåelse – av Henrik Udsen

Kapitel 11. Representation i och utanför avtalslagen – av Rolf Dotevall

Kapitel 12. Grenser for kontraktsfridommen – av Kåre Lilleholt

Kapitel 13. Ogiltighet och moralens eviga återkomst – av Torbjørn Ingvarsson

Kapitel 14. Jämkning i kommersiella avtalsförhållanden – av Stefan Lindskog


DEL III: AFTALELOVENS FREMTID
Kapitel 15. Avtalelovene – hva nå? – av Johan Giertsen

Kapitel 16. Reform av de nordiske aftalelove – pro et contra – av Torsten Iversen

Kapitel 17. En ny avtalslag är inte någon nödvändighet för att förnya avtalsrätten – av Jan Kleineman

Kapitel 18. Skal aftaleloven ændres? Nogle bemærkninger om aftalelovens § 36 – av Ása Ólafsdottir

Kapitel 19. Användarvänlig avtalsrätt – av Christina Ramberg

Kapitel 20. Den nordiska avtalslagens framtid? – av Lena Sisula-Tulokas

Biografier over bidragydere

Forkortelser

De nordiske aftalelove

Nordisk aftaleretlig litteratur

Domsregister

Emneregister


Band 2:

The Nordic Contracts Act
The Nordic Contracts Act is a product of the intense legislative co-operation in the private law area between Denmark, Norway and Sweden in the first two decades of the 20th century. The Act was promulgated in Sweden in 1915, in Denmark in 1917 and in Norway in 1918. After their independence Finland followed suit in 1929 and Iceland in 1936. The Act is essentially identical in all five countries and on the whole still in force in its original form.

This book is the second volume of a Festschrift written by leading Nordic scholars in celebration of the Nordic Contracts Act’s one hundredth anniversary of its first promulgation. The first volume is written in Nordic languages and has the title »Aftaleloven 100 år«.

The essays include an overview of Nordic contract law, pre-contractual liability, agency, passivity, construction of contractual terms, changed circumstances, unfair contract terms and protection of weaker parties, contractual duty of loyalty (good faith and fair dealing), privity of contract and direct claims, a comparison between the Nordic Contracts Act and CISG, and DCFR in the Swedish Supreme Court.

Contents

Preface

Chapter 1. An Overview of Nordic Contract Law – by Mads Bryde Andersen & Eric Runesson

Chapter 2. Passivity Rules in the Nordic Contracts Act and Practice - by Erika P Björkdahl & Torgny Håstad

Chapter 3. Changed Circumstances – by Herman Bruserud

Chapter 4. Protection of the Weaker Party in B2B Relations in Nordic Contract Law – by Johan Bärlund

Chapter 5. The Doctrine of Precontractual Liability – by Boel Flodgren

Chapter 6. Agency in Scandinavian Law with Particular Reference to Authority Implied by Position – by Lars Gorton

Chapter 7. Unfair Contract Terms in Nordic Contract Law – by Hilde Hauge

Chapter 8. DCFR Rules in the Swedish Supreme Court – by Torgny Håstad

Chapter 9. CISG Part II in Nordic Context – by Joseph Lookofsky

Chapter 10. The Contractual Duty of Loyalty: Good Faith in the Performance and Enforcement of Contracts – by Jori Munukka

Chapter 11. Construction of Commercial Contracts in Nordic Law and the Role of Prudence - by Eric Runesson

Chapter 12. Privity of Contract and Direct Claims – by Laila Zackariasson

Appendix 1. The Nordic Contracts Acts

Notes on contributors

Select bibliography

Table of Nordic cases

Index
 
  © 2017 Jure AB