Knivlagen
– Bakgrund och tillämpning
   
 
Författare:Dahlgren Niklas
Titel:Knivlagen – Bakgrund och tillämpning
Utgivningsår:2015
Omfång:125 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139019039
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 266 SEK exkl. moms
Varje år anmäls omkring 8 000 brott mot knivlagen. En majoritet av brotten uppdagas i samband med ingripanden vid hotfulla situationer eller fall av misshandel.

Knivlagen tillhör specialstraffrättens kortaste lagar men ändå uppstår en del tillämpningsproblem och bedömningen av likartade situationer skiljer sig ofta åt.

Knivlagen – Bakgrund och tillämpning klargör på ett lättillgängligt sätt viktiga tillämpningsfrågor:
- vilka föremål och platser som omfattas
- vad som avses med innehav
- när ett innehav kan anses befogat.

Vidare lämnas en redogörelse för bakgrunden till dagens knivlag, med avstamp i 1950-talets stilettförordning. Ett särskilt kapitel ägnas åt knivförbuden i Danmark, Finland och Norge.

Boken riktar sig framförallt till personer som i sitt yrke kommer i kontakt med knivlagen, såsom poliser, åklagare, advokater och domare. Men även en intresserad allmänhet kan ha nytta av bokens innehåll.
 
  © 2017 Jure AB