Prop. 2014/15:136 Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut
   
 
Titel:Prop. 2014/15:136 Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut
Utgivningsår:2015
Omfång:25 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415136
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:136
Ämnesord:Insolvensrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
Regeringen föreslår en ändring av reglerna i utsökningsbalken om tiden för att överklaga vissa beslut i mål om utmätning.

Genom förslaget säkerställs att gäldenären alltid kan få en domstolsprövning av sitt överklagande av utmätningsbeslutet. Genom detta sker en anpassning till Europakonventionen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.
 
  © 2017 Jure AB