Praktisk sjörätt
   
 
Författare:Tiberg Hugo , Schelin Johan , Widlund Mattias
Titel:Praktisk sjörätt
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2015
Omfång:270 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172236080
Serie:Sjöfartens handböcker
Ämnesord:Sjö- och transporträtt

Pris: 336 SEK exkl. moms
Praktisk sjörätt syftar till att ge en övergripande redogörelse för sjörätten som ämne. I denna andra reviderade upplaga har boken uppdaterats i enlighet med rättsutvecklingen på området och tillförts flera nya avsnitt.
Boken vänder sig främst till sjöbefäl och andra praktiskt verksamma inom sjöfarten, studenter vid högre sjöfartsutbildningar samt till jurister som önskar en introduktion i ämnet.
Innehåll:
1. Introduktion
2. Farvatten
3. Fartyget
4. Allmänt om sjösäkerhet
5. Fartygssäkerhet
6. Sjöfartsskydd
7. Miljöskydd
8. Sjöarbetsrätt
9. Befälhavaren
10. Redare och rederi
11. Redaransvar och ansvarsbegränsning
12. Kollisioner
13. Bärgning och annan räddning
14. Gemensamt haveri
15. Allmänt om sjötransportavtal
16. Avtal om styckegodstransport
17. Befraktningsavtal
18. Lastskadeansvar
19. Passagerartransport
20. Sjöförsäkring

Hugo Tiberg är professor emeritus i sjörätt. Johan Schelin är docent och föreståndare för Sjörättsinstitutet vid Stockholms universitet. Mattias Widlund är advokat och verksam vid Skarp Stockholm Advokatbyrå.
 
  © 2017 Jure AB