Skatteavtal
– Om tolkning och tillämpning
   
 
Författare:Sallander Ann-Sophia
Titel:Skatteavtal – Om tolkning och tillämpning
Utgivningsår:2015
Omfång:274 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9789147114894
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 505 SEK exkl. moms
Skatteavtal beskriver hela kedjan från initiativ till färdigt skatteavtal med fokus på tolkning och tillämpning. Utgångspunkten är OECD:s modellavtal om inkomst och förmögenhet, där varje avtalsartikel kommenteras och kommentarerna varvas med illustrationer för att underlätta förståelsen. Därtill innehåller boken övningsuppgifter.

Boken är uppdelad i fyra delar:

- Del I innehåller gemensamma utgångspunkterom grundläggande principer i internationell skatterätt, vad ett skatteavtal är för något, hur avtal tillkommer och införlivas m.m.

- Del II rör tolkning av skatteavtal, och del III omfattar tillämpning av skatteavtal.

- Del IV innehåller en fördjupad diskussion om förhållandet mellan intern rätt och skatteavtal.

Skatteavtal riktar sig framför allt till juriststudenter, men även praktiserande jurister, och ekonomer, med intresse för internationell skatterätt har god nytta av innehållet.
 
  © 2017 Jure AB