Praktisk aftaleret
– Aftaleretten ll
   
 
Författare:Andersen Mads Bryde
Titel:Praktisk aftaleret – Aftaleretten ll
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2015
Omfång:518 sid.
Förlag:Gjellerup
ISBN:9788713050574
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 745 SEK exkl. moms
Bogen er opdateret i forhold til ny lovgivning, fx konkursloven og hvidvaskningsloven, ligesom der er taget højde for ny retspraksis og nye standardaftaler (fx den statslige it-kontrakt, K03).

Denne bog redegør for, hvordan parterne i en kommerciel transaktion bedst udmønter deres enighed i en passende aftaleregulering. Først gennemgås det, hvordan aftaler forhandles og konciperes. Derpå behandles de reguleringstemaer, der går igen i ethvert aftaleforhold - fra indgåelse til ophør. Blandt andet omtales de problemer, der knytter sig til aftaleslutning og partsbenævnelse, parternes ydelse, misligholdelse, ophør, genforhandling og konfliktløsning.

Bogen, der er forsynet med omfattende registre og ordforklaringer, benyttes i universitetsundervisningen i København. Den udgør andel del af trebindsværket Aftaleretten.
Bind 1 Grundlæggende aftaleret (4. udgave 2013)
Bind 2 Praktisk aftaleret (4. udgave 2015)
Bind 3 Enkelte transaktioner (2. udgave 2011)
 
  © 2017 Jure AB