Förmåner
– Stora uppslagsboken
   
 
Författare:Antonson Jan , Salomonsson Lennart
Titel:Förmåner – Stora uppslagsboken
Upplaga:11 uppl.
Utgivningsår:2015
Omfång:966 sid.
Förlag:Tholin & Larsson
ISBN:9789187677120
Ämnesord:Skatterätt

SLUT på förlag
Den heltäckande uppslagsboken om skatt kring olika tjänsteförmåner. Även med arbetsrättsliga aspekter på olika förmåner.

På förmånsområdet finns många möjligheter till lösningar som är skattemässigt fördelaktiga för såväl anställda som arbetsgivare. Men det gäller att se upp då felaktigt tillämpade regler kan göra det dyrt för båda parter.

Boken ger en utförlig redovisning av reglerna. Rikligt med exempel och kommentarer. I den del tillämpningen av reglerna är oklar gör författaren egna överväganden.

Skattefria förmåner under tjänsteresor och vid semester tas upp i särskilda avsnitt, så även farliga och sociala förmåner.
 
  © 2017 Jure AB