Prop. 2015/16:7 Skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland
   
 
Titel:Prop. 2015/16:7 Skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland
Utgivningsår:2015
Omfång:64 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516007
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:7
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 57 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett nytt avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på kapitalvinst mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland. Det nya avtalet ersätter ett avtal från 1983. Det föreslås även att riksdagen antar en lag om detta avtal. Lagen föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer. Det nya avtalet innebär bland annat förändringar av beskattningen av pensioner och liknande utbetalningar. En övergångsbestämmelse gör det möjligt för den som omedelbart före avtalets ikraftträdande var mottagare av pension eller liknande utbetalning att fortsätta låta sig beskattas enligt de gamla reglerna.
 
  © 2017 Jure AB