Prop. 2015/16:30 Avskaffande av systemet med etableringslotsar
   
 
Titel:Prop. 2015/16:30 Avskaffande av systemet med etableringslotsar
Utgivningsår:2015
Omfång:19 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516030
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:30
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås att kravet på Arbetsförmedlingen att tillhandahålla ett eller flera valfrihetssystem som ger nyanlända rätt att välja en etableringslots enligt lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska upphöra att gälla.

I propositionen föreslås att detta krav ska upphöra att gälla den 1
januari 2016.
 
  © 2017 Jure AB