Bostadsrätt med en översikt över kooperativ hyresrätt
   
 
Författare:Victorin Anders , Flodin Jonny
Titel:Bostadsrätt med en översikt över kooperativ hyresrätt
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2016
Omfång:336 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176789469
Ämnesord:Hyra och annan nyttjanderätt , Fastighetsrätt

Pris: 434 SEK exkl. moms
I denna bok behandlas den praktiskt viktiga boendeformen bostadsrätt. Boken bygger i grundenpå professor Anders Victorins välkända böcker om bostadsrätt. I boken ges också en översikt överkooperativ hyresrätt samt en framställning om existerande äldre former av bostadsrätt och kooperativ hyresrätt samt hur de förhåller sig till dagens lagstiftning.

Ur innehållet:

• Bostadsrätt, kooperativ hyresrätt och andra besittningsformer
• Organisation och bildande, föreningens uppgifter
• Ombildning från hyresrätt
• Köp av bostadsrätt
• Bostadsrätt som säkerhet för lån
• Att bo i bostadsrätt – bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter, avgifter, lägenhetens skick m.m.
• Översikt över kooperativ hyresrätt
 
  © 2017 Jure AB