Lastskadeansvaret
– en studie av fraktförarens ansvar enligt lagen om inrikes vägtransporter
   
 
Författare:Schelin Johan
Titel:Lastskadeansvaret – en studie av fraktförarens ansvar enligt lagen om inrikes vägtransporter
Utgivningsår:2015
Omfång:195 sid.
Förlag:Poseidon
ISBN:9789198263305
Produkttyp:Inbunden
Serie:Skrifter utgivna av Axel Ax:son Johnsons institut för sjörätt och annan transporträtt nr. 25
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Skadeståndsrätt

Pris: 973 SEK exkl. moms
Bestämmelserna i lagen om inrikes vägtransporter (1974:610) kan ses som en ekonomisk avvägning mellan fraktföraren och lastägaren i fråga om vem som ska bära risken för att godset förloras, skadas eller försenas under transporten.

I denna nya bok undersöker författaren hur lastskadeansvaret i VTL är uppbyggt samt vilka rättsekonomiska skäl som ligger bakom utformningen av ansvaret. Dessa skäl kan sedan användas vid tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna.

Boken innehåller talrika referenser till såväl nordisk som europeisk rättspraxis på området.
 
  © 2017 Jure AB