Rätt Arbetsrätt 2016
   
 
Författare:D’Oliwa Louise , Flemström Stefan
Titel:Rätt Arbetsrätt 2016
Utgivningsår:2016
Omfång:950 sid.
Förlag:Sanoma Utbildning
ISBN:9789152337141
Ämnesord:Arbetsrätt , Ekonomi

Pris: 565 SEK exkl. moms
Rätt Arbetsrätt förklarar arbetsrättsliga begrepp
och ger en heltäckande beskrivning av området
genom ett stort antal sökord och hänvisningar.
Boken vänder sig till dig som är förhandlare,
jurist, ombudsman, HR-chef eller liknande.

NYHETER I RÄTT ARBETSRÄTT 2016
Årets upplaga behandlar bland annat nya konkurrensregler i anställningsavtal och förändringar i rätten till arbetstagares uppfinningar. Även Arbetsmiljöverkets nya regler om organisatorisk och social arbetsmiljö tas upp. Antalet sökord har utökats och aktuell praxis från Arbetsdomstolen har lagts till. Rätt Arbetsrätt 2016 innehåller även praktiska mallar, exempelvis för uppsägning, erinran och tjänstgöringsintyg, ny för årets upplaga är en mall om varsel enligt främjandelagen.
 
  © 2017 Jure AB