Om tolkningen av traktater
   
 
Författare:Linderfalk Ulf
Titel:Om tolkningen av traktater
Utgivningsår:2001
Omfång:441 sid.
Förlag:Lunds universitet
ISBN:9178741491
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 810 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB