Uppsatser om försäkringsvillkor
   
 
Författare:Andersson Håkan , Bengtsson Bertil , Holm Anders , Johansson Svante O. , Larsson Klevhill Malou , Lindell-Frantz Eva , Nydrén Birger , Radetzki Marcus , van der Sluijs Jessika , Ullman Harald
Titel:Uppsatser om försäkringsvillkor
Utgivningsår:2015
Omfång:354 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172236332
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Försäkringsrätt , Skadeståndsrätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 530 SEK exkl. moms
Denna antologi är ett uttryck för författarnas ambitioner att tillgodose en del av behovet av forskning inom försäkrings- och skadeståndsrätt och att fortsätta det arbete med denna inriktning som inleddes år 2009 med publiceringen av antologin Uppsatser om försäkringsavtalslagen.

Uppsatserna är författade av Håkan Andersson, professor i civilrätt, juridiska fakulteten vid Uppsala universitet, Bertil Bengtsson, f.d. justitieråd, professor i rättsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, Anders Holm, jur. dr och universitetslektor, affärsjuridiska programmet vid Linköpings universitet, Svante. O. Johansson, jur dr. och justitieråd, Malou Larsson Klevhill, jur dr, docent, ämnesråd vid finansdepartementets finansmarknadsavdelning, Eva Lindell-Frantz, jur. dr och universitetslektor, juridiska fakulteten vid Lunds universitet, Malou Larsson Klevhill, docent och ämnesråd vid finansdepartementets finansmarknadsavdelning, Birger Nydrén, f.d. chefsjurist i Zürich Plc, senior counsel vid Grönbergs advokatbyrå, Marcus Radetzki, professor i civilrätt, Stockholm Center for Commercial Law vid Stockholms universitet, Jessika van der Sluijs, professor i civilrätt, Stockholm Center for Commercial Law vid Stockholms universitet och Harald Ullman, adj. professor i försäkringsrätt, affärsjuridiska programmet vid Linköpings universitet.

Innehåll:

Håkan Andersson, Den olycksaliga olyckan som olyckligt försäkringsrättsligt demarkationskriterium för ersättningsgilla försäkringsfall av typen olycksfall

Bertil Bengtsson, Oklarhetsregeln vid villkorstolkning

Anders Holm, Raketer, risker och regress

Svante O. Johansson, Skadebegreppet i egendomsförsäkring

Malou Larsson Klevhill, Geografisk tillämpning – 3 perspektiv

Eva Lindell-Frantz, Försäkringsvillkor som reglerar processrättsliga förhållanden

Birger Nydrén, Oförutsedd skada

Marcus Radetzki, Vad utmärker ett oskäligt försäkringsvillkor?

Jessika van der Sluijs, Tarifföreningarna och de branschgemensamma försäkringsvillkoren
– historik och betydelse för dagens försäkringsavtalsrätt

Harald Ullman, Självrisken i företagsförsäkringen
 
  © 2017 Jure AB