Prop 2015/16:51 Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster
   
 
Titel:Prop 2015/16:51 Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster
Utgivningsår:2015
Omfång:33 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516051
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:51
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås att ett undantag från mervärdesskatteplikt införs
för vissa posttjänster samt för frimärken.

De posttjänster som undantas från skatteplikt är sådana som ingår i den samhällsomfattande posttjänsten enligt postlagen och som tillhandahålls av den som är utsedd att tillhandahålla denna tjänst. Undantaget från skatteplikt gäller dock inte för samhällsomfattande posttjänster vars villkor förhandlats individuellt. Vidare föreslås ett undantag från skatteplikt för frimärken som tillhandahålls till det nominella värdet och som är giltiga för undantagna posttjänster. Slutligen föreslås ändringar i reglerna om omsättningsland för posttjänster och s.k. terminalavgifter.

Förslagen föranleds av att Sverige den 21 april 2015 fälldes av EU-domstolen för överträdelse av EU-rätten genom att inte undanta vissa posttjänster samt frimärken från skatteplikt.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2016.
 
  © 2017 Jure AB