Koncernredovisning i praktiken
   
 
Författare:Dansell Roland , Phillips Dan
Titel:Koncernredovisning i praktiken
Upplaga:7 uppl.
Utgivningsår:2015
Omfång:264 sid.
Förlag:Sanoma Utbildning
ISBN:9789152334065
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 476 SEK exkl. moms
Koncernredovisning i praktiken är en grundläggande bok i koncernredovisning och behandlar såväl lagregler och rekommendationer som olika metoder för upprättande av koncernredovisning.
Den sjunde upplagan har anpassats helt till det nya K3-regelverket från Bokföringsnämnden. Det är nu fastställt i sin slutliga form och tillämpas från och med 2014.

Koncernredovisning i praktiken innehåller dessutom ett avsnitt i varje kapitel som särskilt behandlar de regler och standarder som gäller när IFRS-företag upprättar koncernredovisning.

Koncernredovisning i praktiken vänder sig till yrkesverksamma som arbetar praktiskt med koncernredovisning och till personer som ska lära sig koncernredovisningens grunder.
 
  © 2017 Jure AB