Juridisk genomslagskraft
– att övertyga muntligt som jurist
   
 
Författare:Gabrielsen Jonas , Hö-Rasmussen Inger , Bylander Eric
Titel:Juridisk genomslagskraft – att övertyga muntligt som jurist
Anmärkning:Boken är översatt till svenska och bearbetad för svenska förhållanden av juristen och retorikern Eric Bylander.
Utgivningsår:2016
Omfång:116 sid.
Förlag:Retorikförlaget
ISBN:9789186093297
Ämnesord:Allmän rättslära

Pris: 210 SEK exkl. moms
Juridisk genomslagskraft är en bok om konsten att övertyga muntligt som jurist. Den är varken en juridisk lärobok eller en traditionell retorisk handbok, utan en bok som försöker kombinera olika ämneskunskaper, tankeformer och traditioner. Hur använder man sig av sina juridiska kunskaper muntligt? Hur agerar man som jurist inför åhörare? Hur får man som jurist genomslagskraft? Sådana frågor besvaras här.

Boken är indelad i korta kapitel, vilka kan läsas oberoende av varandra. I varje kapitel tematiseras en viss aspekt av juridisk genomslagskraft, såsom yrkesmässig identitet och självpresentation, förståelse för åhörarna, perspektiv på ämnet, konsten att (inte) svara på frågor, muntlighetens särdrag, kroppsuppfattning och språkliga finesser.
Kapitlen rör sig från juristens utmaningar över teoretiska överväganden till konkreta tekniker och verktyg. Läsaren utmanas fortlöpande genom praktiska övningar.

Boken vänder sig till alla jurister som använder sig av sina juridiska kunskaper muntligt och offentligt, oavsett om det är som processförare, föredragshållare, ordförande, förhandlare eller på annat sätt. Både en erfaren jurist och en nybliven juridik studerande kan ha nytta av bokens reflektioner och praktiska råd. Bokens form och innehåll är nytänkande, genom att teoretiskt djup ligger till grund för tillämpbara råd som presenteras på ett lättillgängligt sätt.

Bokens danska författare, ­juristen Inger Høedt-Rasmussen och retorikern Jonas Gabrielsen, har båda vunnit priser för sin undervisning. De undervisar och coachar på universitet, i det privata näringslivet och i advokatbranschen. Boken är översatt till svenska och bearbetad för svenska förhållanden av juristen och retorikern Eric Bylander.
 
  © 2017 Jure AB