Praktisk verkstadsjuridik
– Så undviker du problem och tvister reparation och service
   
 
Titel:Praktisk verkstadsjuridik – Så undviker du problem och tvister reparation och service
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2013
Omfång:128 sid.
Förlag:Motorbranschens Riksförbund
ISBN:9789163735530
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Sjö- och transporträtt

SLUT på förlag
Denna utgåva har många nyheter, bland annat nyare praxis från ARN och nya kapitel om skadereparationer, ARN och reparationer av tunga fordon.

Boken är upplagd så att den kapitelvis går igenom de olika momenten i ett verkstadsbesök i kronologisk ordning. Det vill säga med beställning, prisuppgift, avrådandetilläggsarbete och så vidare. Praktisk verkstadsjuridik innehåller även en hel del checklistor kring vad en medarbetare på en verkstad bör tänka på i olika situationer. I slutet av varje kapitel finns exempel som visar hur ARN avgjort i olika ärenden.

Boken bygger på MRFs samlade kunskap från den dagliga hanteringen av verkstads- och reklamationsfrågor samt erfarenheterna från Allmänna Reklamationsnämnden, ARN.

Syftet med boken är att ge råd och vägledning till de som arbetar med kundkontakter och reklamationer på en bilverkstad. Se till att du har ett eget exemplar!
 
  © 2017 Jure AB