Fåmansföretag
– skatteregler och skatteplanering
   
 
Författare:Sandström Kjell , Svensson Ulf Bokelund
Titel:Fåmansföretag – skatteregler och skatteplanering
Upplaga:11 uppl.
Utgivningsår:2016
Omfång:418 sid.
Förlag:Björn Lundén Information
ISBN:9789176950043
Ämnesord:Skatterätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 496 SEK exkl. moms
FÅMANSFÖRETAG är en utförlig genomgång av de skatteregler som gäller för fåmansföretag och ägare till fåmansföretag. Boken behandlar bland annat utdelning och kapitalvinst, transaktioner med bolaget, inlåning och aktieägartillskott, förbjudna lån och uthyrning. En utförlig deklarationshandledning för blanketterna K10, K12 och K13 ingår också.

Boken är uppdaterad med de nya löneunderlagsreglerna.

En stor del av boken handlar om de möjligheter till skatteplanering som fåmansföretag och fåmansdelägare har, t ex för att minimera tjänstebeskattning av kapitalvinster. Interna aktieöverlåtelser och skalbolagsaffärer beskrivs utförligt i boken.
 
  © 2017 Jure AB